دکتر فائزه شهبازی

شکم درد بارداری

شکم درد در بارداری: علل و درمان‌ها

پریود ترکر مینت

پریود ترکر مینت، سیکل پریودی خود را بهتر مدیریت کنید!

ترشحات بارداری

ترشحات واژن در بارداری : انواع مختلف ترشحات بارداری که باید در مورد آن ها بدانید

ترشحات زرد واژن

ترشحات زرد واژن : توضیحات دکتر فائزه شهبازی

دلایل و درمان ترشحات سبز واژن

ترشحات سبز واژن نشانه چه چیزی هستند؟ دکتر فائزه شهبازی پاسخ می دهد:

آدنومیوزیس رحم

آدنومیوزیس رحم : از دلایل و نشانه‌‌ها ‌‌تا تشخیص و درمان

میگرن در بارداری

میگرن در بارداری: علایم، علل و درمان‌ها

حمام در پریودی

آیا می توان در دوران پریودی حمام کرد؟

علائم یائسگی

علائم یائسگی ، دکتر فائزه شهبازی پاسخ می دهد

درد واژن در بارداری

درد واژن در دوران بارداری: دلایل و درمان‌ها