لکه بینی در ماه رمضان، یکی از بزرگترین دغدغه های بانوان برای روزه داری در این ماه مبارک است. در این مقاله در ابتدا به توضیح کامل مباحث شرعی لکه بینی در ماه رمضان می پردازیم و در ادامه راهکارهایی جهت به تعویق انداختن قاعدگی و کنترل لکه بینی در ماه رمضان ارائه می دهیم.

یکی از مشکلات زوجین به خصوص آن هایی که تازه ازدواج کرده اند، احکام نزدیکی در رمضان است. در این مقاله قصد داریم احکام نزدیکی در ماه رمضان را بیان کنیم.

در مطالب قبلی در رابطه با ویار شرینی در دوران قاعدگی صحبت کردیم و به اینکه خوردن شیرینی بیش از حد در زمان قاعدگی چه ضررهایی می‌تواند داشته باشد، اشاره کردیم. در این مطلب سعی داریم در رابطه با ویار شیرینی به تفصیل صحبت کنیم و اینکه ویار شیرینی را با چه جایگزین های بهتری می‌توانید برطرف کنید، بیشتر صحبت می‌کنیم.