لکه بینی در ماه رمضان

لکه بینی در ماه رمضان ؛ هر آنچه که لازم است بدانید

لکه بینی در ماه رمضان

لکه بینی در ماه رمضان، یکی از بزرگترین دغدغه های بانوان برای روزه داری در این ماه مبارک است. در این مقاله در ابتدا به توضیح کامل مباحث شرعی لکه بینی در ماه رمضان می پردازیم و در ادامه راهکارهایی جهت به تعویق انداختن قاعدگی و کنترل لکه بینی در ماه رمضان ارائه می دهیم.

لکه بینی ممکن است قبل از قاعدگی، در روزهای ابتدایی و پایانی قاعدگی و حتی در خود دوره خونریزی قاعدگی و مابین دو پریود اتفاق بیفتد که بنا به تعداد روزهای آن و وجود یا عدم وجود قطره خون هنگام لکه بینی و استمرار آن حکم شرعی داده می شود.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با لکه بینی، اینجا کلیک کنید.

حکم لکه بینی قبل از قاعدگی در ماه رمضان

روزهایی که قبل از بروز قاعدگی لکه می‏بینید، استحاضه است؛ مشروط بر آن که خونریزی پیوسته ای نداشته باشید.

 

اپلیکیشن مینت

اصولاً زمانی خونریزی، پریود محسوب می شود که شرایط زیر حاکم باشد:

 1. فاصله‏ زمانی اش از پریود قبلی کمتر از ده روز نباشد.
 2. اگر خونریزی در داخل واژن پیوسته و ادامه دار باشد.
 3. خونریزی بیشتر از سه روز باشد.

بنابراین اگر یک لکه و ترشح مختصر می بینید و ادامه دار نباشد، باید به وظیفه استحاضه قلیله عمل کنید؛ یعنی خودتان را تمیز کنید و برای هر نماز، ابتدا غسل استحاضه را به جا آورده و طبق معمول وضو بگیرید.

نکات مهم:

 • اگر آن ترشحات مستمر باشد و قطع نشود یعنی اگر مقداری پنبه داخل واژن قرار دهید و حتی اگر به اندازه سر سوزنی به خون آلوده شود، شروع پریود است و پریود حساب می شود، هر چند خون از داخل واژن خارج نشود.
 • مقدار خون ملاک نیست، اگر در قاعدگی ،خونریزی داشته باشید، حتی اگر پنبه ای را داخل واژن کنید و به قدر سر سوزنی به خون آلوده شود، آن خون، پریودی است وگرنه استحاضه خواهد بود.

حکم شرعی نماز و روزه در دوران لکه بینی چیست؟

حکم لکه بینی در ماه رمضان

حکم لکه بینی در ماه رمضان

تا زمانی که لکه بینی ها به مدت 3 روز ادامه دار نباشد ( حتی در داخل واژن ) حکم استحاضه را دارند و باید به وظایف استحاضه عمل کنید  و اگر این لکه ها به مدت 3 روز ادامه پیدا کنند ( حتی اگر ابتدا خارج شود و بعد در داخل واژن ادامه پیدا کند) لکه ها حکم پریود را دارند و روزه در این شرایط باطل است .

نظر مراجع تقلید در رابطه با لکه بینی در ماه رمضان

آیت الله خامنه ای

اگر لکه بینی کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد و ویژگی های خون قاعدگی را نداشته باشد، حکم استحاضه است. اگر لکه بینی، خون نباشد حکمی ندارد ولی اگر خون باشد و به صورت لکه های قهوه ای و زرد رنگ، در صورتی که در سه روز اول قاعدگی باشد، هر چند در واژن استمرار نداشته باشد؛ پریودی محسوب نمی شود و حکم استحاضه است.

آیت الله مکارم شیرازی

اگر در قاعدگی و چند روز پس از آن خون مشاهده شود و از ده روز بیشتر نشود همه حکم پریودی را دارد. ولی اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای قاعدگی مشاهده شده، پریودی حساب می شود و قبل و بعد از آن استحاضه می باشد.

آیت الله وحید خراسانی

اگر خونی ببینید و شک کنید که خون قاعدگی است یا استحاضه، چنانچه شرایط قاعدگی را داشته باشد ، باید حکم قاعدگی را به جا آورید.

 • اگر کمتر از سه روز خون ببینید و پاک شوید و پس از سه روز، خون با نشانه های قاعدگی ببینید، این خون دوم نیز، قاعدگی محسوب می شود و حتی اگر خونریزی نخست در روزهای پریودی (بنابر پیشبینی تقویم) باشد، قاعدگی حساب نمی شود.
 • اگر سه روز پشت سر هم خونریزی با نشانه های قاعدگی داشته باشید و پس از آن پاک شوید، چنانچه دوباره خونریزی با نشانه های قاعدگی داشته باشید و روزهایی که خونریزی داشته اید و در اواسط قاعدگی که پاک بوده اید و روی هم رفته این مدت، از ده روز نیز بیشتر نشود، قاعدگی محسوب شده و روزه در این ایام باطل است.
 • اگر بعضی از روز ها را جزو روزهای قاعدگی حساب کنید و بعدا متوجه شوید که پریود نبوده اید، باید نماز و روزه ای را که در آن روزها به جا نیاورده اید، قضا کنید و اگر فکر کنید که پریود نیستید و بعدا بفهمید که پریود بوده اید، چنانچه آن روزها را روزه گرفته باشید، باید قضای آن را به جا آورید.
 • اگر قبل از ده روز پاک شوید و خون داخل واژن نباشد، باید برای عبادت های خود غسل کنید و اگر شک داشته باشید که پیش از تمام شدن ده روز، دوباره خون می بینید یا خیر، نیازی به غسل کردن نیست.

آیت الله سیستانی

تا زمانی که لکه بینی ها به مدت 3 روز مستمر نباشند، حتی در داخل واژن، حکم استحاضه را دارند و باید به وظایف استحاضه عمل کنید.

اما اگر این لکه ها به مدت 3 روز ادامه پیدا کنند ( حتی اگر ابتدا از واژن خارج شود و بعد در داخل آن ادامه پیدا کند) لکه ها حکم پریودی را دارند و این امر نشان دهنده باطل بودن عبادات شماست.

نکته مهم: برای اطمینان و کسب اطمینان بیشتر، حتما به مراجع تقلید خود، مراجعه کنید.

لکه بینی در ماه رمضان پس از اتمام خونریزی قاعدگی

اگر لکه بینی تا روز دهم از قاعدگی ادامه پیدا کند و در روز دهم قطع شود، تمام لکه ها، قاعدگی محسوب می شوند. اما اگر لکه بینی از پس از روز دهم از قاعدگی باشد، یعنی پس از گذشت ده روز از قاعدگی همچنان لکه بینی داشته باشید، این لکه بینی ها استحاضه محسوب می شوند و از روز یازدهم به احکام استحاضه عمل کنید و نماز و روزه را به جا آورید.

تفاوت لکه بینی و خون حیض

تفاوت لکه بینی و قاعدگی

تفاوت لکه بینی و قاعدگی

 • اگر یک یا دو روز قبل از آغاز پریودی لکه هایی قهوه ای که غلیظ و مستمر نباشند یعنی مانند خون قرمز، غلیظ نباشد و مستمر واژن را آلوده نکنند و گهگاهی به صورت لکه های قهوه ای تیره یا زرد رنگ باشد، به این خون، خون استحاضه گویند و جدا از حیض است.
 • اگر لکه ها تا سه روز به طور مسمتر باشد و واژن را آلوده کند، خون حیض است.
 • اگر حتی لکه بینی در زمان قاعدگی اتفاق بیفتد و شرایط حیض را که در قسمت بالا به آن اشاره شد را نداشته باشد، استحاضه است.
 • اگر در موعد پریودی، لکه های منقطع وجود داشته باشد به شکلی که صبح گاه یک لکه، چند ساعت پس از آن لکه ی قهوه ای دیگر مشاهده شود و به صورت منقطع باشد که واژن را آلوده نکند، در اینصورت که گاهی پاک و گاهی آلوده باشید، استحاضه است. اما اگر لکه های قهوه ای مستمر باشه و مانند حیض اما به رنگ قهوه ای باشد، حیض محسوب می شود.
 • شرایط حیض، خون غلیظ و ممتد و مستمر حداقل تا سه روز است.
 • لکه های بعد از خون قرمز حیض تا ده روز اول حیض محسوب می شوند اما لکه هایی که پس از روز دهم دیده شوند، استحاضه است.
 • زمان ایجاد لکه بینی ربطی به تاریخ ندارد، می تواند قبل از قاعدگی، حین قاعدگی و حتی پس از قاعدگی و در اواسط سیکل ایجاد شوند، بنابراین میبایست بنابر قواعد و قوانینی که در رابطه با زمان ایجاد آن تعیین شده است، از نظر شرعی بررسی شود و از قاعدگی تفکیک داده شود.
 • اگر در حال مصرف قرص جهت تعویق انداختن قاعدگی ، سه روز به طور مستمر لکه بینی داشته باشید، حیض حساب می شود در غیر اینصورت حکم استحاضه را دارد.

احکام عبادت در استحاضه

در شرایط استحاضه، نماز و روزه را باید به جا بیاورید. با این تفاوت که برای نماز ظهر باید قبلش غسل استحاضه انجام داد و نماز عشا هم به همین شکل، نیازمند انجام غسل استحاضه است.

اگر هنگامی که روزدار هستید، قاعدگی اتفاق بیفتد حتی اگر دو ساعت به افطار و اذان مغرب مانده باشد، روزه شخص باطل است.

سوالات متداول در رابطه با لکه بینی در ماه رمضان

 •  اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت يا کمتر مانده به اذان مغرب پریود شود، آيا روزه‌‏اش باطل مى‌‏شود؟

بله روزه اش باطل است.

 •  اگر خانمی نذر روزه در روز خاصی را دارد و در حال ادای نذر روزه پریود شود، چه تکليفى دارد؟

روزه اش باطل است و میبایست پس از پاک شدن قضای آن روز را به جا بیاورد.

 • اگر خانمی بخواهد شصت روز، روزه کفاره بگيرد و در طی این مدت به روزهاى قاعدگی برسد چه بايد بكند؟

پس از پايان قاعدگی مى‌‌تواند بقيه‌ى روزه‌ها را بگيرد.

 • اگر خانمی در ماه رمضان پریود باشد و پيش از اذان صبح از قاعدگی پاك شود، تكليف او چيست؟

عبادت در ماه رمضان

عبادت در ماه رمضان

اگر براى غسل وقت دارد، بايد غسل كند و اگر وقت کمی دارد، بايد تيمّم كند و روزه‌‏اش صحيح است. اگر از روى عمد، غسل يا تيمم نكند، روزه‌‏اش باطل است و بايد كفّاره بدهد.

 

 

 • اگر خانمی فکر کرده که پريود است و روزه نگيرد ولي بعداً متوجه شود پريود نبوده، آيا باید قضای آن روز را بجا بیاورد؟

بايد قضاء آن روزها را بگيرد.

 • اگر خانمی نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان، از پریود پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، ایا روزه اش صحیح است ؟

اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از پریود پاک شود  وبرای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، روزه اش صحیح است.

 • اگر خانمی فکر کرده پريود است و روزه نگيرد ولي بعداً متوجّه شود پريود نبوده، آيا بايد قضا روزه را به جا بیاورد؟

بايد قضاء آن روزها را بگيرد.

 • اگر خانمی در ماه مبارك رمضان فكر كند كه پریود شده است و روزۀ خود را بشكند و بعد متوجه شود كه اشتباه كرده است، حکم آن چیست؟

اگر به اینکه پریود شده است، یقین داشته و افطار كرده گناه نكرده است و كفاره ندارد، ولي بجا آوردن قضاي آن روز واجب است.

 • اگر خانمی برای به تعویق انداختن قاعدگی از قرص استفاده کند، آیا روزه او صحیح است؟

در صورتی که مصرف قرص برای وی ضرری نداشته باشد و با مصرف قرص دچار خونریزی نشود، روزه صحیح است اما باید قرص را شب مصرف کند.

بانوانی که روزه بر آن ها واجب نیست

بانوانی که روزه بر آن ها واجب نیست عبارتند از:

 • خانم باردار

خانمی که زایمانش او نزدیک است و روزه برایش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست .

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بارداری در ماه رمضان، اینجا کلیک کنید.

 • خانم شیرده

خانمی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است، چه مادر بچه یا دایه او باشد، اگر روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست.

 • خانمی که پیر است.

کسی که بعلت پیری و ناتوانی نمی تواند روزه بگیرد، یا برای او ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست.

عقب انداختن پریود در ماه رمضان

تعویع انداختن پریود در ماه رمضان

تعویع انداختن پریود در ماه رمضان

مسئله مهمی که بانوان در ماه رمضان با آن مواجه هستند، تمایل به عقب انداختن قاعدگیشان است. روش های عقب انداختن قاعدگی عبارتند از:

هر کدام از این موارد، روش استفاده خاص خود را دارند، برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به انداختن پریود در ماه رمضان، اینجا کلیک کنید.

یک نظر

 1. ناشناس پاسخ

  سلام علیکم . با توجه به مطالب کنار سایت ، خواستم بگم بعضی مطالبی که درست نیست بعضی ببینند ، باید به شیوه ی دیگری به اطلاع آنها که نیاز دارند برسد . چرا که ممکن است هر کسی در هر سنی به این مطالب دسترسی پیدا کند که در قبال آن مسئولیم .
  با تشکر

  1. دکتر شهبازی نویسنده پاسخ

   سلام ، ممنون از ارائه نظرتون. هدف ما از ارائه مطالب، آگاهی و شفاف سازی موضوعات برای تمامی سنین هستش. آموزش و یادگیری مطالب باید به شکل علمی در اختیار مخاطب قرار بگیره که در سایت مینت تحت نظر پزشکان، به همین شکل اجرا میشه.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Open

 

اپلیکیشن مینت

 

Close